طراحی وب سایت, طراحی سایت, طراحی پرتال, طراحی وب, پرنیان وب

  • پرنیان وب : طراحی وب سایت , طراحی وب سایت داینامیک , طراحی وب سایت شرکتی , طراحی وب سایت شخصی , طراحی سایت , طراحی وب , طراحی پرتال

  • پرنیان وب : طراحی پرتال , بهینه سازی سایت و سئو , طراحی پورتال , طراحی پرتال شرکتی , طراحی پرتال سازمانی , افزایش رنکینگ وب سایت , طراحی وب سایت


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Unable to access /home/nkjarcom/public_html/templates/ja_ores/params.ini in /home/nkjarcom/public_html/templates/parnian/html/com_content/article/default.php on line 41

Warning: file_get_contents(/home/nkjarcom/public_html/templates/ja_ores/params.ini) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nkjarcom/public_html/templates/parnian/html/com_content/article/default.php on line 41

فرهنگ‌ فضای مجازی - بخش یکم

فرهنگ‌ فضای مجازی - طراحی سایت و پرتال پرنیان وبآیا فضاهای ارتباطی و اجتماعی اینترنت فرهنگ دارند؟ ویژگی‌های آنها چیست؟ آیا نظام‌های ارزشی فرهنگی ملی یا قومی بر فضای مجازی حاكم ‌اند؟ حرف این مقاله اساساً‌ آن است كه نظر به افزایش تعامل انسان با كامپیوتر و شبكه ، دیگر صرف پرداختن به رابطه و تعامل انسان و ماشین كافی نیست. فناوری‌های دیجیتالی و كامپیوترها می‌توانند گسترش فرهنگهای ارتباطی در فضای مجازی را تسهیل كرده و حتی مانع آن شوند و این فرهنگهای رو به رشد را میتوان در هر پژوهش جامعی كه در خصوص ارتباطات شبكه‌ای صورت میگیرد مورد توجه و بررسی قرار داد.

رابطه كامپیوتری بین انسان‌ها روز به روز فراگیرتر می‌شود . كامپیوترها روز به روز از طریق شبكه‌های محلی و جهانی و نیز از طریق فناوری بی‌سیم به یكدیگر پیوند می‌خورند . ارتباط گسترده ، هر روز بیش از پیش سرعت انتقال عكس ، صدا ، فیلم و اطلاعات را افزایش می‌دهد . فناوری‌های كامپیوتری امكان تعامل انسان ـ ماشین را به شكلی كاملاً جدید و بدیع و همچنین امكان تعامل انسان ـ انسان در فضایی مجازی را فراهم می‌كنند . تعامل انسان با انسان سنگ‌بنای فرهنگ است . مدل توسعه فرهنگی لوریا و ویگوتسكی نشانگر نیاز به بذل توجه به فرهنگهای فضای مجازی در هر گونه بررسی در خصوص ارتباطات انسانی كامپیوتر محور است چرا كه این امر مستلزم كنش‌های ارتباطی و رفتاری‌ای است كه انسان‌ها به هنگام تعامل با محیط اطراف خود انجام میدهند.

پیشینه :

به اعتقاد لوریا و ویگوتسكی انسان‌ها به منظور ارتباط با خود و محیط از ساختارهای روانشناختی مختلفی استفاده می‌كنند. ساختارها در قالب نشانه‌هایی دسته‌بندی می‌شوند كه شامل مكانیزم‌های ارتباطی زبانی و غیر زبانی‌اند ؛ ساختارها در قالب ابزارهایی دسته‌بندی می‌شوند كه در بردارنده طیف وسیعی از الگوها و روش‌های رفتاری دیگری هستند كه فرد به منظور ارایه عملكرد موثر درون یك فرهنگ یا جامعه آنها را فرا می‌گیرد و اقتباس می‌كند. روی هم رفته ، نشانه‌ها و ابزارها به افراد امكان تحلیل و تفسیر اطلاعات را داده و معنا و تعامل با اشیاء ، افراد و موقعیت هایی كه آن ها با آن روبرو می باشند ، را می‌سازند . زمانیكه این ابزارها ، كه به منظور هدایت فضایی خاص به دقت در كنار هم قرار می‌گیرند ، با فضایی دیگری مواجه می‌شوند ، دچار نقص شده یا كلاً از كار می‌افتند . در بافت اینترنت ، انسان‌ها صرفاً با ابزارهای دیجیتالی تعامل ندارد . بلكه ، این ابزارها انسان‌ها را وارد فضایی مجازی با طیفی از امكانات ارتباطی و فرهنگی می‌كند كه در توانایی آنها جهت تعامل با فناوری‌های مختلف ، فرهنگ فضاهای مجازی و افرادیكه با آنها مواجه می‌شوند ، مؤثر است . كنش‌های فرهنگی گروهی و فردی آنها ممكن است با فرهنگ‌های مجازی فضای مجازی همخوان باشد و یا حتی نباشد . برخی محققان تا بدانجا پیش رفته‌اند كه می‌گویند جوانب اجتماعی ـ فرهنگی تعامل كامپیوتر محور انسانها در انتقال معنا و ایجاد ساختاری كارآمد و مؤثر بسی مهمتر از ملاحظات فنی ارتباط است .

مباحث كلیدی در پژوهش‌های مربوط به فرهنگ مجازی :

شاید یكی از برجسته‌ترین ویژگیهای پیكره ادبیات رایج درفرهنگ مجازی تقریبا متضاد بودن مباحث مربوط به تمام موضوعات باشد . تعدادی از پژوهشگران این تناقض‌ها را به طور مستقیم بررسی می‌كنند . فیشر ، رایت و پوستر به طور مشخص به مقایسه پیشگویی های آرمانگرایانه و غیر آرمانگرایانه در گفتمان حاكم بر اینترنت می‌‌پردازند . لوی ، پوستر و جردن تا آنجا پیش رفته‌اند كه معتقدند اینترنت ماهیتاً مهمل نما است : این وسیله جهانی اما غیركلی ، آزادیخواه و انحصار طلب ، قدرتمند ، شكننده و سریع ، صرفاً در تحول است . از این رو بسیاری از نویسندگان مایلند در مباحث مهمل نما (مربوط به اینترنت) تنها درخصوص یك طرف ، نظریه ‌پردازی كنند .  

آرمانشهر یا ناآرمانشهر :

برخی نویسندگان ضمن عدم دفاع آشكارا از ابزارگرایی ، دیدگاه‌هایی آرمانشهری در خصوص به اصطلاح "گذرگاه اطلاعاتی" مطرح می‌كنند . این نظریه پردازان پیش‌بینی می‌كنند كه توانایی رها شدن از ارتباطات اینترنتی در پیدایش اشكال جدید دموكراسی و ادارك جمعی در دهكده جهانی فضای مجازی تأثیر بسزایی دارد . منتقدین آنها معتقدند كه این نویسندگان از واقعیت غافلند و ارزشهای فرهنگی بطور جدایی‌ ناپذیری با رسانه و زبان در ارتباطند و فرهنگ مجازی از ماتریكس فرهنگی و اجتماعی شناخته شده نشات گرفته است . این نظریه‌ پردازان به طرح دیدگاه‌های جزمی‌تر فناوری و ناآرمانشهری در خصوص فضای مجازی در سطح وسیعتری پرداخته‌اند : در این دیدگاه‌ها ، فرهنگ سرمایه‌داری و پول محور غالب است و سلسله مراتب بی‌عدالتی و نابرابری اقتصادی موجود را گسترش میدهد و از طرفی ارزشهای فرهنگی غربی / آمریكایی و مهارت‌های فنی را تقویت می‌كند . این مباحث و مباحثی كه موضوعاتی متقابل و متضاد دارند و به فرهنگ مجازی مربوطند ، نظیر اینترنت به مثابه مركز كنترل جمعی در مقابل اینترنت به مثابه یك فضای اجتماعی جدید یا اینترنت به مثابه بافت فرهنگی در مقابل اینترنت به مثابه یكدست ساخته فرهنگی همه در مباحث فلسفی‌ای كه مبانی اثر فهرست شده در دیگر بخش‌های مقاله ، را تشكیل می‌دهند آمده‌اند .

مدرن یا پسامدرن :

از دیگر تقسیمات عمده در بحث مربوط به ماهیت و فرهنگ فضای مجازی این مسأله است كه آیا اینترنت ( و فناوری‌های وابسته به آن ) پدیده ای مدرن است یا پسامدرن ؟ نویسندگان بیشماری گسترش فناوری‌های اینترنتی و فضای ارتباطی جدید ساخته شده توسط آنها را صرفاً به مثابه تجلی ایده‌های مدرن به شكل ابزار و تكنیك كه بطور قطع در ایده‌آل‌های جمهوری خواهانه و انقلابی ، آزادی ، برابری و برادری نهفته است ، مورد بررسی قرار داده‌اند . اسكوبار با تأكید بر همخوانی فناوری‌های رایج با انقلابهای فرهنگی موجود ، مبانی فرهنگی غربی توسعه فناوری را مورد بررسی قرار می دهد ، گانكل نیز با تاكید بر همین مسأله معتقد است كه منطق فضای مجازی صرفاً عبارت است از بسط و گسترش استعمار اروپایی . از نگاه كستلز فرهنگ مجازی بر خاسته از فرهنگ برتر علمی و تكنولوژیكی ، در فهرست مأموریت غلبه بر جهان قرار داشت . ارول معتقد است كه بحث در خصوص پسامدرن بودن ، ابراز فراموشی نسبت به گذشته است و مدعی است كه فضای مجازی و فناوری‌های مجازی دنباله همان تصویرگری رمانتیك و دهه‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ است . او می‌گوید از قالب خارج كردن ، محصول جدید دوران مدرن نیست بلكه ( پدیده جدید ) موفقیت تصویرگری رمانتیك بود . نویسندگان متأخرتر ، فضای فرهنگی فضای مجازی را كاملاً جدید و پسامدرن دانسته ، آن را نشانگر گسستی عمده و اساسی در الگوهای فرهنگی جامعه ، هویت و ارتباطات در نظر می‌گیرند .

به عنوان مثال وبب معتقد است تصاویر مرزی فضای مجازی نشانه تغییریی پسامدرن از انسان محصور به یك غیرانسان نامحصور مجهز به كامپیوتر است . پوستر مدعی است فناوری‌های اینترنتی فرهنگ دومی را پدید آورده است : "فرهنگی غیر از مبادلات همزمان نشانه‌ها و صداها بین افراد در فضای واقعی و زمینی" . او پیش‌بینی می‌كند كه پیامدهای فرهنگی این نوآوری ، باید سبب تخریب و نابودی مدرن گردد ، و برای این بافت گزاره هایی از نظریات پسامدرن اندیشمندانی نظیر فوكو ، هایدگر ، دلوزه ، بادلیراد و دریدا را كه عقاید مدرن درخصوص پیشرفت ، شخصیت اصیل تعریف پذیر و وجود مبانی مطلق برای ساختار علم را به چالش كشیده‌اند ، را از نو تدوین می‌كند . پوستر معتقد است دیدگاه‌های پسامدرن در خصوص زندگی و فرهنگ كه فراتر از عقاید و آموزه‌های مربوط به ساختارهای ثابت اجتماعی ممكنست با فضای پویا ، شناور و حتی به لحاظ فرهنگی متناقض با فضای مجازی ، بیشترین پیوند و سازگاری را داشته باشد .

ادامه مطلب ...

-


  • تعداد بازدید: 2186
  • تاریخ انتشار: دوشنبه 29 آذر 1389 ساعت 13:52


طراحی سایت, طراحی وب سایت, طراحی پرتال, طراحی پورتال, طراحی سایت داینامیک, افزایش رنکینگ وب سایت, بهینه سازی وب سایت, طراحی سایت شرکتی, طراحی پرتال سازمانی